Annuleringsvoorwaarden

Annulering en no show (niet komen zonder annulering)


• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons
te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
• Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
• De gast betaalt 50% van de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 5 dagen vóór aankomst.
• Bij annulering en no show op de dag zelf betaalt hij/zij 100% van de eerste dag.
  Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL36 ABNA 0612 3687 69 ten name van
bed & breakfast Het Blauwe Uur. U ontvangt, indien nodig, hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen.
  Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden verrekend met de eigenaar.
• Bedenkperiode – Geen kosten worden in rekening gebracht voor boekingen die geannuleerd worden binnen 24 uur na boeken.