Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van bed & breakfast Het Blauwe Uur


bed & breakfast ‘Het Blauwe Uur’ hanteert onderstaande Algemene voorwaarden.
Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze bed & breakfast.
 1. Algemeen
  • Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van bed & breakfast Het Blauwe Uur, Groesbeekseweg 18, 6524 DB Nijmegen.
  • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene voorwaarden van kracht.
  • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
  • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
  Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in bed & breakfast Het Blauwe Uur zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers
  onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
  • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
  • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang
  de toegang tot bed & breakfast Het Blauwe Uur ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen
  en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
  • Gasten van bed & breakfast Het Blauwe Uur dienen zich te houden aan het onderstaand Huishoudelijk Reglement.
  • John Wes en Willy Cremers zijn de eigenaars en beheerders van bed & breakfast Het Blauwe Uur, verder overwegend aangeduid als eigenaar.
  De eigenaar kan zich laten vervangen.
 2. Reservering en bevestiging
  • Voor het reserveren van een verblijf in bed & breakfast Het Blauwe Uur worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via hetblauweuurnijmegen.nl of booking.com worden aangegaan.
  • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek via onze website stuurt bed & breakfast Het Blauwe uur een bevestiging en is de boeking definitief.
  Wanneer u reserveert via booking.com ontvangt u (ook) van hen een reserveringsbevestiging, en is de boeking definitief.
  Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene voorwaarden.
 3. Betaling particulieren
  • De verblijfskosten in bed & breakfast ‘Het Blauwe Uur’ dienen ter plekke contant, met een betaalverzoek of per pin/creditcard
  te worden voldaan. Of via een bankoverschrijving.
  • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
  • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 4. Betaling zakelijk
  • De verblijfskosten in bed & breakfast Het Blauwe Uur dienen ter plekke contant, met een betaalverzoek of per pin/creditcard te worden voldaan.
  Of via een bankoverschrijving. Het is ook mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
  • In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten
  Wij hanteren een tarief van 9% btw en vermelden dat op de factuur.
 5. Sleutel bed & breakfast
  • Als gast ontvangt u een sleutel van de bed & breakfast. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk
  voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de bed & breakfast.
  • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken contant of achteraf per factuur door contractant
  voldaan worden.